สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การตั้งค่าเครื่องบดหินเพื่อการส่งออกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง