สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องแยกแร่เหล็กละเอียดมีราคาเท่าไร