สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงสีและชิ้นส่วน