สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานแปรรูปโครไมต์และเครื่องแยกสาร