สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแบบเคลื่อนที่วงจรไฟฟ้า