สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เต็มไปด้วยโคลนเครื่องบดแบบหลายค้อนหินสีเขียว