สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้เครื่องกำจัดขยะสำหรับขายบัลลาสต์แอฟริกาใต้