สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความพร้อมใช้งานของเครื่องบล็อกคอนกรีตขนาดเล็กกรุงเทพฯ