สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การแบ่งต้นทุนการขุดแร่เหล็ก