สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มิติของเครื่องบีบอัดสำหรับขากรรไกร