สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินรูปกรวยไฮดรอลิกที่ไม่ใช่โลหะเป็นโลหะหัก