สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สีขาว