สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนโครงการของโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดเล็กในอินเดีย