สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โอกาสกรวยคั่นถ่านหินขนาดกลางที่หนาแน่น