สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ถ่านโค้กเครื่องละเอียดหัก