สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โครงสร้างบดลูกกลิ้งฟันคู่