สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทำเหมืองกราไฟท์ในศรีลังกา