สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายละเอียดชิ้นส่วนของเครื่องกัด