สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานที่ซื้อโรงงานผลิตลูกชิ้น