สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องกัดที่มีราคา