สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณภาพของมวลรวมบดอัดสำหรับการก่อสร้างอาคาร