สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ถ่านหินแสดงภาพสต็อกม้านั่ง