สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมยาน้ำร้อนแรงดันไฟปกติหลอดหม้อไอน้ำเพื่อขาย