สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความต้องการน้ำสำหรับทรายเครื่องจักร