สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตอุปกรณ์ปูนแห้งนักเรียนกล