สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดในผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายฝรั่งเศส