สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวคั่นแม่เหล็กแบบดรัมเปียกในผังกระบวนการ