สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การส่งออกของมาเลเซียควอทซ์