สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แปลงเดรเมลของคุณเป็นมินิมิลล์