สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชามทำให้การเชื่อมชามป้อนสั่นสะเทือน