สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

น้ำอสุจิอิตัลคอร์ปอินเดียอินเดีย