สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกอย่างต่อเนื่องแห้ง