สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตำแหน่งงานว่างเป็นผู้ดำเนินการโรงงานที่