สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รถไฟรถอุปกรณ์การทำเหมืองแร่