สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แนวโน้มการผลิตแร่บอกไซต์ของโลก