สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผูกมัดข้ารับใช้ในเหมืองหินอินเดีย