สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ป้องกันด้วยมือด้วยตนเองสำหรับขากรรไกรบด