สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรามบดแบบพกพาหินปูนสำหรับเช่ามาเลเซีย