สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การกู้คืนทองคำไร้สารปรอทฟรี