สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภัยพิบัติจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน