สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรามปรับขนาดอนุภาคปล่อย