สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มีอุปกรณ์เหล่านั้นในสายการผลิตกรวด