สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการการทำเหมืองเอ็มพีไอทั้งหมดในแอฟริกาใต้