สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานดิบในโรงงานปูนซีเมนต์ในอินโดนีเซีย