สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผ่นดินกระบวนการการทำเหมืองแร่ที่หายาก