สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของแร่ไปยังโรงงาน