สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไก่งวงอิสตันบูลเครื่องบดเพื่อขาย