สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายเหล็กที่ใหญ่ที่สุดคั่นแม่เหล็กแห้ง