สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานความเป็นไปได้สำหรับเหมืองหินแกรนิตในประเทศไนจีเรีย