สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเครื่องคิดเลขบดพริกไทยโปร่งใสสูง